Is het verdiepen van het Eemmeer een goede oplossing voor het waterplantenprobleem? Is de voorgestelde herinrichting van het Eemmeer gunstig of juist ongunstig voor de vogels in de wijde omtrek? Deze vragen staan centraal tijdens een discussieavond op dinsdagavond 18...

Lees meer