Tijdens het schrijfproces om het Utrechts programma landelijk gebied vorm te geven heeft de provincie met webinars, ambtelijke en bestuurlijke gesprekken zo goed mogelijk geprobeerd de gebiedspartners mee te nemen. Verschillende groepen hebben aan dit aanbod meegedaan. Het document van de provincie beschrijft hoe Utrecht werkt aan een landelijk gebied met een gezonde natuur, een klimaatbestendig landschap en een economisch rendabele en duurzame landbouw hand in hand gaan. Op 5 juni is er een regioatelier in Eemnes geweest met alle drie de gebieden: Eemland, Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei. Daarbij waren vertegenwoordigers van gemeenten (Dijksterhuis-Amersfoort, Molenaar-Woudenberg, Huib van Essen, provincie Utrecht), waterschap en Vitens aanwezig. De meewerkenden hiervoor betroffen: boeren, belangen groepen en burgers. Deze mensen zijn al eerder vanaf maart bezig geweest om de toekomst vorm te geven. Voor de regio Amersfoort hebben ongeveer 100 mensen hun ideeën en suggesties aangedragen. De deelnemers hebben op 5 juni duidelijk gemaakt hoe de toekomst van het buitengebied duidelijker zou worden. Het programma kunt u hier vinden: https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/toekomst-landelijk-gebied/utrechts-programma-landelijk-gebied. Betrokkene kunnen hun mening over het Utrechts programma landelijk gebied  tot 15 december 2023 geven, dan wel met een mailing kenbaar maken en sturen naar landelijkegebied@provincie-utrecht.nl.