Leden akkoord met plannen

Op donderdagavond 15 april heeft Eemland300 haar tweede Algemene Ledenvergadering meegemaakt. Deze keer een Zoom-bijeenkomst met elf leden. Helaas konden drie leden niet inloggen. Wij zoeken nog uit waardoor dit komt. De leden zijn enthousiast over het plan van het...

Ontwikkelbeeld regio Amersfoort

Maandagavond (8 maart 2021) heeft de gemeenteraad van Amersfoort een presentatie van het ontwikkelbeeld van de regio Amersfoort gekregen. Er is de raadsleden herinnerd aan het afwegingskader dat in december is vastgesteld. Het bestaat uit de de...

Regulering van energietransitie

Naast de Regionale Energie Strategie, een gemeentelijke omgevingsvisie alsmede een regio visie is de gemeenten Amersfoort ook al bezig met een Omgevingsplan. Op de avond van 10 maart heeft de Vereniging Eemland300 mee gedacht over de rol die de gemeente op het thema...

Veel informatie over omgevingsvisies

We hebben weer een mooie avond achter de rug. Met Zoom zijn we veel meer te weten gekomen over de omgevingsvisies die de provincie en de gemeenten in de regio Amersfoort maken. Wij hebben op deze avond beloofd de presentaties aan de deelnemers door te geven. Natuur...

Bunschoten creëert de toekomst

Ook de gemeente Bunschoten is begonnen met een uitgebreide raadpleging van de inwoners over de omgevingsvisie. Op donderdagavond 4 februari heb ik namens de Vereniging Eemland300. Wij hebben een beeld geschetst hoe de Eempolders er in 2040 uit zouden kunnen zien. De...

Deelnemers tevreden over Energiedialoog

Enkele dagen na de Energiedialoog hebben wij de belangstellenden die zich hadden aangemeld, gevraagd naar hun bevindingen. Tot 1 februari zijn er 35 reacties binnengekomen. Dat is bijna de helft van de aanwezigen. De bijeenkomst wordt als nuttig beschouwd: op een...