Alarmklok over stiltegebieden

“Stiltegebieden verdwijnen, helft provincies snijdt erin”.  Onder deze alarmerende kop publiceerde De Volkskrant onlangs een artikel over de achteruitgang van het aantal stiltegebieden. Dit artikel was voor Wichard Maassen van AD Amersfoortse Courant aanleiding om op...

Waar windmolens of zonnepanelen?

Welke voors en tegens zijn er om een haalbare kaart van de Regio Amersfoort op te stellen met daarin lokaties voor de opwekking van wind- en zonne-energie te verkrijgen? Om deze vraag te kunnen concretiseren hebben de NMU en de Energiecoöperatie Eemnes Energie (EEE)...
Reddingsplan Grutto

Reddingsplan Grutto

Al eerder hebben wij de achteruitgang en verspilling van geld in het behouden en versterken van de populatie weidevogels gemeld. De voormalige minister van Milieu, Pieter Winsemius, heeft nu samen met de milieufederatie Friesland een aanvalsplan voor de grutto...

Belangen Bunschoten en Eemland300 parallel

Eemland300 heeft ingesproken bij de gemeente Bunschoten over het concept RES. Onze secretaris, Ruud Beukers, heeft de commissie Ruimtelijke Ordening er op aangedrongen het open landschap van Eemland te behouden. Veel raadsleden hebben aangegeven daar in mee te gaan....
Alarm over de weidevogel

Alarm over de weidevogel

Alarm over de weidevogels. Dat was de conclusie van mij na lezing van Trouw op maandag 22 juni: alle subsidies ten spijt gaat de grutto ons land verlaten. Dat was de teneur van een onderzoek naar de besteding van overheidsgelden voor het herstel van de populatie van...