Het gebied

Tijdens de streekconferentie op zaterdag 25 november 2017 praatten we over de natuur en het landschap van de Eempolder. Van het Eemmeer tot aan Amersfoort, van Huizen tot Soest en Bunschoten.

Eemland kent prachtige weidse vergezichten over het typisch Nederlandse polderlandschap. In de drassige weilanden bloeien dotterbloemen en echte koekoeksbloemen. Weidevogels broeden hier massaal in het voorjaar. Maar ook in de herfst en winter komen veel vogels naar dit voedselrijke natuurgebied. Vanaf de polderweggetjes en -dijken kun je met een verrekijker de weidevogels bewonderen. In de winter zitten er talloze ganzen en andere wintergasten. Vanuit Amersfoort vaart de fietsboot de Eemlijn over de Eem naar Bunschoten-Spakenburg. Bij de Eemnesser Vaart kun je oversteken met een fietspontje (van de Noord Ervenweg naar de Zuid Ervenweg).

Waaien

Langs de zomerdijk liggen meer dan vijftien waaien. Waaien zijn oude kolkgaten die zijn ontstaan bij dijkdoorbraken van de voormalige Zuiderzee. Nu worden deze zoetwatermeertjes omringd door riet. Door regelmatig te baggeren is het water erg schoon. Vissen als vetje, bittervoorn en modderkruiper profiteren hiervan.

Nationaal Landschap

Sinds 2008 is Eemland onderdeel van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland. Dit landschap is typisch voor Nederland en uniek in de wereld.

Initiatiefnemers Streekconferentie

De Streekconferentie Eemland300 werd georganiseerd door Natuurmonumenten en ondersteund door de gemeenten Amersfoort, Baarn, Blaricum, Bunschoten, Eemnes, Laren en Soest.

Vervolg van de streekconferentie

Op 25 januari 2018 zijn ruim 100 belangstellenden verder gegaan met de uitwerking van de ideeën van 25 november. De uitkomst was de vorming van 9 werkgroepen die op 25 juni hun resultaten hebben gepresenteerd. Om meer samenhang en coördinatie tussen de verschillende initiatieven te bereiken heeft de regiegroep van alle contactpersonen van de werkgroepen besloten het aantal groepen te verminderen. Dat zijn er nu 6: Gebiedsvisie, Biodiversiteit/Agrarisch Natuurbeheer, Landschap, Nationaal Park, Samenwerkingsverband en Korte Kringloop. Voor Overheid en Educatie bestond te weinig animo. Deze zijn bij de regiegroep ondergebracht.

 

 

Het gebied
De Eemland300 wordt georganiseerd door Natuurmonumenten.