Omgevingsvisie

Op deze pagina vermelden wij onze activiteiten rond de Omgevingswet en slaan hier de documenten die wij hebben geproduceerd.

Eind oktober 2020 hebben wij onze zienswijze over de omgevingsvisie van de Provincie Utrecht kenbaar gemaakt: zienswijzeProVisie.