Provincie met gebiedspartners

Provincie met gebiedspartners

Tijdens het schrijfproces om het Utrechts programma landelijk gebied vorm te geven heeft de provincie met webinars, ambtelijke en bestuurlijke gesprekken zo goed mogelijk geprobeerd de gebiedspartners mee te nemen. Verschillende groepen hebben aan dit aanbod...

Vrees ontwrichting van de samenleving

Vrees voor ontwrichting blijkt toenmalig minister Kamp van de VVD een rol te spelen, aldus Trouw op de voorpagina van 10 september. En die onzekerheid zou vervelend zijn voor de samenleving. Hoewel het Staatstoezicht van de Mijnen (de SodM: Sodom en ……)...

Kabinet en boeren maken een stapje voorwaarts

Kabinet en boerenorganisaties zijn nu onderleiding van Remkes een paar stapjes dichter bij elkaar gekomen. De beide partijen zijn het eens om te zoeken naar een alternatief voor de KDW. Het kabinet houdt gelukkig vast over het doel dat op 2030 behaald moet worden. De...