Stemmen Eemland300 zijn uitgebracht

Tot en met 31 maart hebben de leden van Eemland300 gestemd over de samenstelling van de kascommissie 2020, het jaarverslag 2019 en het huishoudelijk reglement. Van de leden hebben 23 hun stem uitgebracht. Bijna unaniem zijn de samenstelling van de kascommissie, de...

ALV afgelast

Het bestuur van Eemland300 heeft besloten de Algemene Ledenvergadering van 31 maart as te annuleren vanwege de corona-pandemie. Wij zullen belangstellenden en betrokkenen via de mail nader informeren. Het bestuur van Eemland300.

Constructie daken voor zonnepanelen

Hoog tijd dat er een verplichting in de bouwvergunning komt om elk dak constructief zo sterk te maken dat er zonnepanelen op geplaatst kunnen worden.┬áZo’n┬áverplichting op sterke dakconstructies zou snel ingevoerd moeten worden voor nieuwe bedrijfsgebouwen en...