Lid van Eemland300?

Op 7 maart jl. hebben de belangstellenden van het Platform Eemland300 in meerderheid hun steun betuigd voor de oprichten van de vereniging Eemland300. Deze vereniging is 13 mei 2019 opgericht, nadat de leden op 9 mei de statuten en de begroting voor 2019 goedgekeurd hebben.

Als u lid wilt worden van deze vereniging, vul dan onderstaand formulier in. Wij hebben veel leden nodig die actief meedoen. Denk daarbij aan de activiteiten in de werkgroepen. Maar we hebben ook mensen nodig die helpen bij de communicatie (website), vrijwilligerswerk en netwerkactiviteiten.

Inmiddels is een voorstel om de contributie op 15 euro per jaar vast te stellen door de leden goedgekeurd. 

Wordt lid van Eemland300

Reactie

7 + 6 =