Vereniging Eemland300 -  open voor natuur en landbouw

 

meld je aan als lid

Vereniging Eemland300 -  open voor natuur en landbouw

 

meld je aan als lid

Vereniging Eemland 300 -  open voor natuur en landbouw

 

meld je aan als lid

Vereniging Eemland300 -  open voor natuur en landbouw

 

meld je aan als lid

Vereniging Eemland300 - open voor natuur en landbouw

 

meld je aaan als lid

Versterk het Eemlandschap!

Eemland is een uniek, open landschap waar bewoners en boeren elke keer weer van genieten. De Eem is drager van dit gebied met een natuurlijke, economische en recreatieve functie. Door allerlei ontwikkelingen staan de flanken in dit gebied onder druk: woningbouw, wegaanleg en niet-agrarische bedrijven vragen om ruimte. Wij vinden dat het belang van dit gebied een gemeenschappelijke stem moet hebben. De Vereniging Eemland300 wil zo’n stem zijn.

Eemland300 is ontstaan uit een streekconferentie die Natuurmonumenten heeft geïnitieerd en georganiseerd. Op zaterdag 25 november 2017 kwamen 375 deelnemers uit de regio bij elkaar in Eemnes. Bewoners, recreanten, overheid, boeren en vertegenwoordigers van andere bedrijven gingen actief met elkaar in gesprek over hun dromen, zorgen en wensen voor het landschap. In de daaropvolgende bijeenkomsten zijn ruim 100 deelnemers actief aan de slag gegaan met een plan voor het landschap van de Eempolder. Een en ander is vastgelegd in de gebiedsvisie, die op 7 maart in een bijeenkomst van 100 personen is aanvaard. De gebiedsvisie is hier te downloaden.

    In mei heeft de vereniging de ANBI-status van de belastingdienst verkregen. Dit betekent dat eventuele giften belastingvrij gedaan kunnen worden.

 

Nieuws

Bunschoten creëert de toekomst

Ook de gemeente Bunschoten is begonnen met een uitgebreide raadpleging van de inwoners over de omgevingsvisie. Op donderdagavond 4 februari heb ik namens de Vereniging Eemland300. Wij hebben een beeld geschetst hoe de Eempolders er in 2040 uit zouden kunnen zien. De...

Deelnemers tevreden over Energiedialoog

Enkele dagen na de Energiedialoog hebben wij de belangstellenden die zich hadden aangemeld, gevraagd naar hun bevindingen. Tot 1 februari zijn er 35 reacties binnengekomen. Dat is bijna de helft van de aanwezigen. De bijeenkomst wordt als nuttig beschouwd: op een...

Alarmklok over stiltegebieden

“Stiltegebieden verdwijnen, helft provincies snijdt erin”.  Onder deze alarmerende kop publiceerde De Volkskrant onlangs een artikel over de achteruitgang van het aantal stiltegebieden. Dit artikel was voor Wichard Maassen van AD Amersfoortse Courant aanleiding om op...

Waar windmolens of zonnepanelen?

Welke voors en tegens zijn er om een haalbare kaart van de Regio Amersfoort op te stellen met daarin lokaties voor de opwekking van wind- en zonne-energie te verkrijgen? Om deze vraag te kunnen concretiseren hebben de NMU en de Energiecoöperatie Eemnes Energie (EEE)...

Reddingsplan Grutto

Al eerder hebben wij de achteruitgang en verspilling van geld in het behouden en versterken van de populatie weidevogels gemeld. De voormalige minister van Milieu, Pieter Winsemius, heeft nu samen met de milieufederatie Friesland een aanvalsplan voor de grutto...

Relevante links

Collectief Eemland: dit collectief werkt concreet aan weidevogelbeheer, landschaps elementen (onder andere knotbomen) en waterdoelen (onder andere ecologisch slootschonen)
Natuurmonumenten organiseert onder andere regelmatig excursies in het Eemlandgebied: natuurmonumenten .nl/eemland
Vogeltellen bij de Westdijk in Bunschoten op elke eerste zaterdag van de maand
Culturele en landschappelijke parels verbonden door de Eem: Het Eemsnoer
Op de site van de Natuur en Milieufederatie Utrecht veel nieuws en actualiteiten
Interssant is de Fietsboot over de Eem: eemlijn.nl/

 

Activiteiten

Natuur en landschap beter beschermen

De Vereniging Eemland300 organiseert een digitale informatie-avond over natuur en landschap op donderdagavond 4 maart 19.30-21.30 uur. We hebben reeds twee dialoogavonden achter de rug over de energietransitie, we willen nu een nog breder onderwerp op de agenda...

Meer over regionaal ontwikkelbeeld

Let op 4 maart as. Wij hebben voorbereidingen getroffen om met elkaar te gaan praten over de Omgevingsvisies voor onze regio. De provincie Utrecht gaat op 10 maart aanstaande een provinciale Omgevingsvisie vaststellen. Daarnaast werkt de Regio Amersfoort aan een...

Beelden energie debat Eemland300

Donderdag 6 februari zijn 50 inwoners van Amersfoort, Bunschoten, Eemnes, Baarn en Soest in debat gegaan over de Regionale Energie Strategie. Onder leiding van Kees de Heer zijn pittige gesprekken ontstaan waarbij de teneur was dat de vereniging Eemland300 alles in het werk moet stellen om de Eempolders te beschermen tegen windmolens en zonneweiden: het gaat goed met de grutto en andere dieren. Het zou jammer zijn dat de windmolens de vogels vermalen dan wel dat de vogels prooi worden van de vos of de hermelijn. Lees verder ons verslag op: https://eemland300.nl/bewoners-willen-open-landschap-eemland-ontzien/.