Vereniging Eemland300 -  open voor natuur en landbouw

 

meld je aan als lid

Vereniging Eemland300 -  open voor natuur en landbouw

 

meld je aan als lid

Vereniging Eemland 300 -  open voor natuur en landbouw

 

meld je aan als lid

Vereniging Eemland300 -  open voor natuur en landbouw

 

meld je aan als lid

Vereniging Eemland300 - open voor natuur en landbouw

 

meld je aaan als lid

Versterk het Eemlandschap!

Eemland is een uniek, open landschap waar bewoners en boeren elke keer weer van genieten. De Eem is drager van dit gebied met een natuurlijke, economische en recreatieve functie. Door allerlei ontwikkelingen staan de flanken in dit gebied onder druk: woningbouw, wegaanleg en niet-agrarische bedrijven vragen om ruimte. De Vereniging Eemland300 wil de openheid van dit gebied handhaven en versterken. De uitwerking van onze ambitie vindt u in het Kortbestek.

Eemland300 is ontstaan uit een streekconferentie die Natuurmonumenten heeft geïnitieerd en georganiseerd. Op zaterdag 25 november 2017 kwamen 375 deelnemers uit de regio bij elkaar in Eemnes. Bewoners, recreanten, overheid, boeren en vertegenwoordigers van andere bedrijven gingen actief met elkaar in gesprek over hun dromen, zorgen en wensen voor het landschap. In de daaropvolgende bijeenkomsten zijn ruim 100 deelnemers actief aan de slag gegaan met een plan voor het landschap van de Eempolder. Een en ander is vastgelegd in de gebiedsvisie, die op 7 maart 2019 in een bijeenkomst van 100 personen is aanvaard. De gebiedsvisie is hier te downloaden.

    In mei 2020 heeft de vereniging de ANBI-status van de belastingdienst verkregen. Dit betekent dat eventuele giften belastingvrij gedaan kunnen worden.

 

Nieuws

Kabinet en boeren maken een stapje voorwaarts

Kabinet en boerenorganisaties zijn nu onderleiding van Remkes een paar stapjes dichter bij elkaar gekomen. De beide partijen zijn het eens om te zoeken naar een alternatief voor de KDW. Het kabinet houdt gelukkig vast over het doel dat op 2030 behaald moet worden. De...

Boeren verdienen duizenden met kilo’s stikstof

Wat een merkwaardige situatie. Het kabinet wil de uitstoot van stikstof drastisch terugbrengen. Daar zijn vele boeren tegen en maken erover veel lawaai. Inmiddels zijn er boeren die minder gaan werken en geld krijgen van de verkoop van het recht om stikstof uit te...

Meer natuur in Soest

De gemeente Soest heeft een stuk grond gekocht van de gemeente Amersfoort. Daar wil Soest een natuurgebied maken.  Het terrein ligt aan de A.P. Hilhorstweg en heeft een gezamenlijke oppervlakte van 18 hectare. Soest had al een Landschap-en natuurontwikkelingsplan...

Provincie zoekt meer windenergie

Uit de tussenbalans over de Regionale Energiestrategieën (RES) in de provincie Utrecht blijkt dat RES U16, RES Amersfoort en de drie Utrechtse gemeenten in RES Foodvalley een extra inspanning moeten doen om de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Met name het...

Groenboeren naar verandering

De groep van boeren en tuinders die werken aan een duurzame landbouw met meer nadruk op plantaardige voeding en afzet in de korte keten, groeit stevig. Boeren die soms al decennia werken aan een landbouw met een wezenlijke bijdrage aan ons welzijn vanuit een...

Activiteiten

De Grutto op de film

Op 7 juli 2022 gaat de film Grutto in première. De film zal daarna in meerdere bioscopen in het land te zien zijn. Ruben Smit, de maker van de film, raakt volgens hem de grotere thema's zoals klimaatverandering en  het verlies aan biodiversiteit. Daarom gaat Ruben...

Beelden en geluid debat biodiversiteit

Op dinsdag 16 november 2021 hebben ongeveer 20 belangstellende inwoners van Amersfoort, Bunschoten, Eemnes, Blaricum en Baarn contact gevonden met een zoom-bijeenkomst van Eemland300. Thema: het vergroten van de biodiversiteit, en in het bijzonder het verzorgen en vermeerderen van de weidevogels in de Eempolders. 

Tussen Bunschoten en Eemnes nestelen en fourageren veel weidevogels. De grutto is de ambassadeur voor het gebied Eemland. De weidevogels genieten van het water, van de dras-plas projecten van de boeren. de insecten die erop af komen en de wormen die in de grond bivatteren, zijn prettig voedsel voor de vogels. Dit goede nieuws heeft Gert-Jan Elbers aan leden en belangstellenden van Eemland300 dinsdagavond gebracht. Zijn presentatie is te zien op:

 

Vervolgens heeft Walter Jaaltink verhaald hoe hij in het Kromme Rijn gebied het landschap mooier heeft gemaakt. Hij is landschapscoördinator voor de zes gemeenten (Bunnik, Wijk bij Duurstede, Zeist, De Bilt, Houten en Utrechtse Heuvelrug) rond de Kromme Rijn. Om het landschap mooier te maken zijn drie activiteiten ondernomen: herstel van de landschapselementen door lokale producten te introduceren, herstel en aanleg van kleine landschapselementen, en uitvoering van Beeldeals (in samenwerking met Triodosbank) waar bloemenzaden, graskruiden, bermbeheer, voorlichting bloeiende windsingels en heggen aanleggen als activiteit zijn ondernomen. Zijn presentatie is te zien op:

https://youtu.be/VNsPQc05RpE