Eemland300 – platform voor iedereen met hart voor Eemland

Eemland300 – platform voor iedereen met hart voor Eemland

Eemland 300 – platform voor iedereen met hart voor Eemland

Eemland300 – platform voor iedereen met hart voor Eemland

Eemland300 – platform voor iedereen met hart voor Eemland

Bescherm het Eemlandschap!

Eemland is een uniek, open landschap waar bewoners en boeren elke keer weer van genieten. De Eem is drager van dit gebied met een natuurlijke, economische en recreatieve functie. Door allerlei ontwikkelingen staan de flanken in dit gebied onder druk: woningbouw, wegaanleg en niet-agrarische bedrijven vragen ook ruimte. Wij vinden dat het belang van dit gebied een gemeenschappelijke stem moet hebben. Het platform Eemland300 wil zo’n stem zijn.

Het platform Eemland300 is ontstaan uit een streekconferentie die Natuurmonumenten heeft geïnitieerd en georganiseerd. Op zaterdag 25 november 2017 kwamen 375 deelnemers uit de regio bij elkaar in Eemnes. Bewoners, recreanten, overheid, boeren en vertegenwoordigers van andere bedrijven gingen actief met elkaar in gesprek over hun dromen, zorgen en wensen voor het landschap. In de daaropvolgende bijeenkomsten gingen ruim 100 deelnemers actief aan de slag met een plan voor het landschap van de Eempolder.

Deze 100 deelnemers hebben zich gegroepeerd in zes werkgroepen: gebiedsvisie, landschap, nationaal park, educatie, samenwerkingsverband, agrarisch natuurbeheer, overheid en korte kringloop. Na drie bijeenkomsten van deze groepen is begin juli een regiegroep actief geworden. Alle trekkers van de werkgroepen en hun secondanten hebben de taak op zich genomen de verschillende initiatieven te bundelen en op elkaar af te stemmen.

Videoverslag Eemland300

Bekijk het videoverslag van de Eemland300. Deze wordt gevolgd door de video “Hart voor de Streek”, waarin bewoners vertellen over hun dromen voor het gebied.

Snel naar de werkgroepen