De vereniging

De vereniging Eemland300 is opgericht op 13 mei 2019. In een officiële ledenvergadering in mei zijn de statuten en de begroting goedgekeurd. Beide documenten treft u aan op: https://eemland300.nl/contact/samenstelling-bestuur/. Tijdens de oprichtingsvergadering is de contributie vastgesteld op € 15,– per jaar. Uiteraard is dit een minimum. Ook is het mogelijk een donatie voor onze inspanningen te doen. De Vereniging Eemland300 heeft de ANBI-status verworven. Dat betekent dat de donatie aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Ons RSIN-nummer is: 860042789.

Op 31 maart 2020 hebben de leden het jaarverslag van 2019 en het Huishoudelijk Reglement via een electronische mailing in meerderheid goedgekeurd.

Het bestuur bereidt alle beslissingen voor de ledenvergadering voor. Ook overlegt het bestuur elke twee maanden met de regiegroep om initiatieven te stimuleren en uit te voeren. In een ledenvergadering leggen wij daarover verantwoording af.

Heeft u verdere vragen over de vereniging Eemland300? Dan kunt u contact opnemen met het bestuur via een email naar: bestuur@eemland300.nl

Wilt u lid worden van Eemland300, dan verwijzen wij u naar de pagina: aanmelden.