De vereniging

De vereniging Eemland300 (fiscaal nummer 860042789) is opgericht op 13 mei 2019. In een officiële ledenvergadering in mei zijn de statuten en de begroting goedgekeurd. Beide documenten treft u aan op: https://eemland300.nl/contact/samenstelling-bestuur/. Tijdens de oprichtingsvergadering is de contributie vastgesteld op € 15,– per jaar. Uiteraard is dit een minimum. Ook is het mogelijk een donatie voor onze inspanningen te doen.

Op 31 maart 2020 organiseren wij een tweede ledenvergadering waar wij de rekening van 2019 en de begroting voor 2020 willen laten goedkeuren door de leden. Ook zullen wij de goedkeuring van het Huishoudelijk Reglement aan de orde stellen.

Het bestuur bereidt alle beslissingen voor de ledenvergadering voor. Ook overlegt het bestuur elke twee maanden met de regiegroep om initiatieven te stimuleren en uit te voeren. In een ledenvergadering leggen wij daarover verantwoording af.

Heeft u verdere vragen over de vereniging Eemland300? Dan kunt u contact opnemen met het bestuur via een email naar: bestuur@eemland300.nl

Wilt u lid worden van Eemland300 dan verwijzen wij u naar de pagina: aanmelden.