Relevante links

In de omgeving van Eemland zijn veel organisaties en mensen bezig om de kwaliteit van het gebied te bevorderen. Op deze pagina geven wij aan waar onze bevriende organisaties mee bezig zijn. 

Collectief Eemland klein

 Collectief Eemland: deze vereniging werkt heel concreet aan het weidevogel beheer, landschaps elementen (knotbomen) en waterdoelen. Zie verder hun website. 

Grutto's in Eemland

 Natuurmonumenten is beheerder van een belangrijk deel van Eemland waar de weidevogels een rustig gebied treffen. Zie hun gebied voor weidevogels en Coelhorst.  

Duurzaam033 is een interessante plek waar je enthousiaste  mensen aantreft in je eigen wijk. Het is een platform waar je initiatieven, bijeenkomsten en acties vindt om onze regio duurzamer te maken.

Natuur en Milieufederatie Utrecht

 

NMU

Op de site van de Natuur en Milieufederatie Utrecht kunt u veel nieuws en actualiteiten vinden.

Eemlandhoeve

De Eemlandhoeve is een gewone boerderij met +- 50 Blonde d’Aquitaine koeien. Het vlees van deze koeien gebruiken de boeren in de horeca, maar verkopen ze ook in de boerderijwinkel. Ook is er een moestuin op het erf van de Eemlandhoeve, de groenten uit de moestuin kan op bestelling worden gekocht. Daarnaast kan je er ook vergaderingen houden of feesten organiseren met familie en vrienden. Lees meer op hun website.

 Gebiedscoöperatie Eemland

De recent opgerichte gebiedscoöperatie Eemland wil uitgroeien tot een organisatie die beoogt samen met de bewoners regionale producten op de markt te brengen en eigen energie op te wekken. Hun aanpak is te vinden op deze site.

GoodFood

De NMU heeft een platform gemaakt waar je lokaal voedsel kunt vinden: https://www.goodfoodclub.nu.

 

De Fietsboot

Interessant is de Fietsboot over de Eem.

Het Eemsnoer

Op de site Het Eemsnoer vindt u culturele en landschappelijke parels die verbonden worden door de Eem.

Geopark Gooi en Vecht
Deze Stichting heeft als doelstelling de totstandkoming van een Geopark in de regio Gooi en Vecht dat voldoet aan de criteria voor aansluiting bij het onder auspiciën van de Unesco staande European Geopark Networks (EGN). Het is een burgerinitiatief dat uitgewerkt dient te worden met potentiële partners, burgers, overheden en beheerders. Hier vindt u de meest recente nieuwsbrief.