Privacy beleid

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De vereniging Eemland300 verwerkt de door jou aan Eemland300 verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De persoonsgegevens die we verwerken zijn naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), datum aanvang lidmaatschap en betalingsgegevens contributie/lidmaatschap.

Doeleinden van gegevensverwerking

Jouw persoonsgegevens worden door of namens de secretaris van de vereniging Eemland300 verwerkt ten behoeve van:

  • Contact met de leden van onze vereniging per e-mail, post en telefonisch, zoals o.a. uitnodigingen en aanmelding voor vergaderingen, bijeenkomsten van werkgroepen en commissies;
  • Te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • Versturen van informatie in het verlengde van de doelstellingen van de vereniging;

We vragen je dan ook bij aanvang van het lidmaatschap expliciet toestemming te verlenen aan de vereniging om deze gegevens te verwerken.

Je gegevens worden door de volgende personen binnen de vereniging gebruikt:

  • Secretaris: ledenadministratie;
  • Penningmeester: facturen, contributie;
  • Evenementencoördinator (alleen naam, telefoonnummer en e-mail) voor de duur van voorbereiding en afronding;
  • Bestuurslid: i.h.k.v. een vorm van contact met de leden;

Wij bewaren al deze gegevens voor de duur van uw lidmaatschap, en bij beëindiging daarvan, voor de duur van de volledige afwikkeling daarvan.

Recht van inzage en correctie

Je kunt bij het bestuur van Eemland300 laten controleren of de door ons geregistreerde gegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij dit corrigeren. Wij kunnen je daarbij vragen je te legitimeren.

(Technische) beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om onze systemen te beveiligen. Alle personen die namens de vereniging Eemland300 van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.[PMU1]

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Achtergelaten reacties kunnen worden verwijderd indien de vereniging oordeelt dat het hier om ongepaste content gaat. Zulks ter beoordeling van de moderator.

Cookies

Als je onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om je aan te melden voor een van onze activiteiten, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie.Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. Eemland300 verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die je Eemland300 zelf ter beschikking hebt gesteld.

Dit gebeurt door zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar je internetbrowser wordt gestuurd. Mocht je bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in je internetbrowser.

Wijziging van privacy statement

De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door het bestuur van Eemland300 te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website zijn gepubliceerd.