Samenstelling bestuur en statuten

De samenstelling van het bestuur van de vereniging Eemland300 is per 13 mei 2019 als volgt:

penningmeester Dirk van de Veen, telefoon: +31 6 52 51 20 30‬, mailadres: penningmeester@eemland300.nl

secretaris Ruud Beukers, telefoon: +31 6 53 38 48 24‬, mailadres: secretaris@eemland300.nl

voorzitter Theo van der Tak, telefoon: +31 6 30 09 89 19, mailadres: bestuur@eemland300.nl.

Op 9 mei 2019 heeft een vergadering plaatsgevonden om de statuten en de begroting goed te keuren.

De statuten en de begroting vindt u hier, alsmede het jaarverslag 2019 (concept, goedkeuring in de ALV van 31 maart 2020) en een concept-Huishoudelijk reglement:

Statuten Eemland300

Begroting Eemland300 9 mei 2019

Jaarverslag2019E300

Huish Reglement Eemland300 versie 2.1 concept dd. 23 maart 2020

 

Gegevens Eemland300:

Fiscaal nummer: 860042789.

Bankrekening: NL90 INGB 0009 4171 00.