Samenstelling bestuur en statuten

De samenstelling van het bestuur van de vereniging Eemland300 is per 13 mei 2019 als volgt:

penningmeester Dirk van de Veen, telefoon: +31 6 52 51 20 30‬, mailadres: penningmeester@eemland300.nl

secretaris Ruud Beukers, telefoon: +31 6 53 38 48 24‬, mailadres: secretaris@eemland300.nl

voorzitter Theo van der Tak, telefoon: +31 6 30 09 89 19, mailadres: bestuur@eemland300.nl.

Op 9 mei 2019 heeft een vergadering plaatsgevonden om de statuten en de begroting goed te keuren.

De statuten, het jaarverslag 2019 en het huishoudelijk reglement, beide goedgekeurd in de ledenvergadering van 31 maart 2020.

Statuten Eemland300

Begroting Eemland300 9 mei 2019

Jaarverslag2019E300

Huishoudelijk Reglement Eemland300

 

Gegevens Eemland300:

Fiscaal nummer: 860042789.

Bankrekening: NL90 INGB 0009 4171 00.     ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) - Stoomgroep De Goffert