Nieuws

Eemnes gaat bermen mooier maken

Na onderzoeken en overleg vanaf 2019 heeft het College van BenW van de gemeente Eemnes in april het Beleidsplan Bermen Polder Eemnes goedgekeurd.  De raad wordt geïnformeerd via een raadsinformatiebrief, die op 10 mei wordt behandeld in de commissie ruimte. In 2019...

Lees meer

Bunschoten en de RES

De gemeente Bunschoten is komende maanden bezig met het opstellen van een Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking. Eemland300 heeft deelgenomen in het participatie traject voor de invulling van het afwegingskader.  Voorwaarden voor...

Lees meer

Op zoek naar ruimte voor duurzame energie in Baarn

De gemeente Baarn zet in op een duurzame, leefbare toekomst. De gemeente onderzoekt samen met inwoners en gebruikers waar in Baarn ruimte is voor het grootschalig opwekken van wind- en zonne-energie. Waar en onder welke voorwaarden zou dat kunnen in Baarn? Gesprekken...

Lees meer

Inspiratie voor de Eemoever

Op woensdag 31 maart is bij de Koppelpoort in Amersfoort een interessant boek aangeboden. Het boek getiteld "Vanaf de Eem gezien" is geschreven om inspiratie te bieden bij de ontwikkeling van de Kop van Isselt en het gemeentelijke project “langs Eem en Spoor”. Het...

Lees meer

Leden akkoord met plannen

Op donderdagavond 15 april heeft Eemland300 haar tweede Algemene Ledenvergadering meegemaakt. Deze keer een Zoom-bijeenkomst met elf leden. Helaas konden drie leden niet inloggen. Wij zoeken nog uit waardoor dit komt. De leden zijn enthousiast over het plan van het...

Lees meer

Ontwikkelbeeld regio Amersfoort

Maandagavond (8 maart 2021) heeft de gemeenteraad van Amersfoort een presentatie van het ontwikkelbeeld van de regio Amersfoort gekregen. Er is de raadsleden herinnerd aan het afwegingskader dat in december is vastgesteld. Het bestaat uit de de...

Lees meer

Regulering van energietransitie

Naast de Regionale Energie Strategie, een gemeentelijke omgevingsvisie alsmede een regio visie is de gemeenten Amersfoort ook al bezig met een Omgevingsplan. Op de avond van 10 maart heeft de Vereniging Eemland300 mee gedacht over de rol die de gemeente op het thema...

Lees meer

Veel informatie over omgevingsvisies

We hebben weer een mooie avond achter de rug. Met Zoom zijn we veel meer te weten gekomen over de omgevingsvisies die de provincie en de gemeenten in de regio Amersfoort maken. Wij hebben op deze avond beloofd de presentaties aan de deelnemers door te geven. Natuur...

Lees meer

Bunschoten creëert de toekomst

Ook de gemeente Bunschoten is begonnen met een uitgebreide raadpleging van de inwoners over de omgevingsvisie. Op donderdagavond 4 februari heb ik namens de Vereniging Eemland300. Wij hebben een beeld geschetst hoe de Eempolders er in 2040 uit zouden kunnen zien. De...

Lees meer

Deelnemers tevreden over Energiedialoog

Enkele dagen na de Energiedialoog hebben wij de belangstellenden die zich hadden aangemeld, gevraagd naar hun bevindingen. Tot 1 februari zijn er 35 reacties binnengekomen. Dat is bijna de helft van de aanwezigen. De bijeenkomst wordt als nuttig beschouwd: op een...

Lees meer