Suggesties voor college Amersfoort

Eemland300 heeft op verschillende momenten meegedaan aan de totstandkoming van de RES1.0, de vormgeving en concretisering van de Omgevingswet en voorkomende initiatieven. Met genoegen hebben wij dat gedaan vanuit ons belang om het landschap van Eemland open te houden...

Regionale EnergieStrategie

Dat de wereld niet duurzaam omgaat met onze leefomgeving is inmiddels overduidelijk geworden bij een grote meerderheid van internationale overheden, de wetenschappelijke wereld, onze nationale overheid en onze provincie. Het ziet er naar uit dat we ons serieus zorgen...

Inspiratie in Eemland

De Stichting Maaien wil eigenlijk niet meer maaien. Met deze tegenstrijdige opvatting heeft Kees Kooijman (voorzitter van de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren) het gesprek over de overmatige groei van het Fonteinkruid in het Eemmeer geopend. Het gesprek is op 18...

Constructie daken voor zonnepanelen

Hoog tijd dat er een verplichting in de bouwvergunning komt om elk dak constructief zo sterk te maken dat er zonnepanelen op geplaatst kunnen worden. Zo’n verplichting op sterke dakconstructies zou snel ingevoerd moeten worden voor nieuwe bedrijfsgebouwen en...

Bewoners willen open landschap Eemland ontzien

Ruim 50 leden en belangstellenden van de Vereniging Eemland300 willen het open landschap van het Eemland ontzien en zoekgebieden voor duurzame energieopwekking vooral concentreren nabij de infrastructuur van spoorwegen, snelwegen (niet de A1), verkeersknooppunten en...