Regiegroep

Op donderdag 18 maart vergadert de regiegroep over het jaarverslag over 2020 en over het beleid voor de komende maanden. De vergadering duurt van 19.30 tot 21.30. Meer informatie bij: communicatie@eenland300.nl. Het concept van het Jaarverslag is bijna gereed....

Natuur en landschap beter beschermen

De Vereniging Eemland300 organiseert een digitale informatie-avond over natuur en landschap op donderdagavond 4 maart 19.30-21.30 uur. We hebben reeds twee dialoogavonden achter de rug over de energietransitie, we willen nu een nog breder onderwerp op de agenda...

Meer over regionaal ontwikkelbeeld

Let op 4 maart as. Wij hebben voorbereidingen getroffen om met elkaar te gaan praten over de Omgevingsvisies voor onze regio. De provincie Utrecht gaat op 10 maart aanstaande een provinciale Omgevingsvisie vaststellen. Daarnaast werkt de Regio Amersfoort aan een...

Discussie avonden over duurzame energie

Van de NMU hebben wij een uitnodiging gekregen om op dinsdagavond 24 november mee te doen te onderzoeken hoe we concrete plaatsen kunnen identificeren voor de opwekking van zonne- en windenergie. Dit als inbreng voor de Regionale Energie Strategie van de regio...

Meespreken over RES

De Regio Amersfoort Energie Strategie heeft een webinar georganiseerd op 7 september. Ruim 120 belangstellenden hebben actief meegedaan aan dit openbare debat. Blijkens een elektronische enquete is het enthousiasme bij de deelnemers groot, terwijl de zorgen bij hen...

Regio Strategie Amersfoort

Sinds september 2019 werkt de regio Amersfoort aan de Regionale Energie Strategie (RES). In samenwerking met onder andere natuur- en milieuorganisaties, ondernemers, woningcorporaties en lokale duurzaamheidsorganisaties heeft het Regiobureau een concept van die...