Gebiedsvisie

Kaart SC Eemland. hoge resolutieDe groep Gebiedsvisie Eemland werkt aan een integrale visie op Eemland met als thema’s landschap, agrarisch natuurbeheer, biodiversiteit, weidevogel beheer, recreatie, educatie, samenwerking boeren en bewoners, status Eemgebied en organisatie belangen omwonenden. Eind januari is een volledig concept gereed voor bespreking in de werkgroepen.

Op 28 februari 2019 is onze gebiedsvisie gepubliceerd. Hier te downloaden. We hebben de gebiedsvisie ook samengevat in het Kortbestek.

Contactpersoon: Peter Uitendaal.