De werkgroep Landschap komt tot de volgende conclusies. Behoud en versterking van het landschap is het primaire doel van Eemland300. Drager van het landschap is de rivier de Eem. Kern probleem zijn de boeren die in het nauw zitten en de aanvallen die vanuit de flanken op het gebied worden gevoeld.

1. De Eem en de Eemdijken moeten recreatief versterkt worden en de recreatieve routes moeten aan sluiten op bestaande routes zonder grootschalige ingrepen of aanpassingen.

2. De boeren zijn de hoeder van het open karakter van de Eempolder. Daarbij ondersteunen wij de boeren met agrarisch natuurbeheer en zoeken wij naar mogelijkheden voor lokale opbrengsten.

3. Om de dreigingen vanuit de flanken te weerstaan moeten wij tegendruk geven. Te denken valt aan: rem op aantasting percelen aan de rand en bewust grondgebruik en inrichting van de flanken.Daarvoor moeten wij in gesprek met Natuurverenigingen en gebruikers. Tevens moeten wij gemeenten en belanghebbenden benaderen om de belangen van Eemland nadrukkelijker op de politieke agenda te zetten.

Zonnepanelen in de wei

Zoals bekend speelt de vraag naar duurzame energie een belangrijke rol in Eemland. Bij Bunschoten is een initiatief ontstaan voor de bouw van een zonne-weide van ruim 10 ha. Ook Bij Vathorst en het Meander Ziekenhuis zijn grote percelen in ontwikkeling voor zonne-energie.

De Vereniging Eemland300 staat op het standpunt dat eerst de daken in Eemland voorzien worden van panelen, voordat kostbare weidegebieden worden aangesproken. Gelukkig heeft de Utrechtse milieufederatie Natuur en Milieu een leidraad opgesteld hoe om te gaan met initiatieven in de provincie voor zonneweides. Wij bevelen deze checklist van harte aan: Checklist-Natuurbelangen-Grondgebonden-Zonneparken-DIGITAAL