Gebiedsvisie

Kaart SC Eemland. hoge resolutieOp 7 maart 2019 is de gebiedsvisie besproken met de deelnemers van de streekconferentie (zie https://eemland300.nl/achtergrond/). Daarmee is de gebiedsvisie vastgelegd en is de uitvoering van de gebiedsvisie over genomen door de regiegroep van Eemland300.

De tekst van onze gebiedsvisie is Hier te downloaden. We hebben de gebiedsvisie ook samengevat in het Kortbestek.

De ontwikkelingen in de regio hebben ertoe geleid dat de regiegroep en het bestuur van Eemland300 in 2020 druk zijn geweest met het meedenken van de Regionale Energie Strategie (RES in de wandelgangen). Praktisch gesproken hebben leden van de vereniging meegedacht met de inhoud van de RES. Tegelijkertijd heeft de provincie Utrecht een omgevingsvisie uitgebracht. Het bestuur heeft in september 2020 een zienswijze ingediend. Deze omgevingsvisie wordt begin maart 2021 vastgesteld door Provinciale Staten.