Oorspronkelijk wilde Begro, de initiatiefnemer voor een zonnepark van ongeveer 10 ha, een vergunningaanvraag in december indienen bij de gemeente Bunschoten. Samen met Soest, Amersfoort en Baarn gaat de gemeente Bunschoten een regionale energie strategie opstellen. Daaruit moet blijken hoe de gemeenten de klimaatdoelstellingen kunnen realiseren. Begro wil niet op deze strategie vooruitlopen en wacht vooralsnog met het indienen van een vergunningaanvraag.

Al eerder (september 2018)  heeft Begro een informatieavond georganiseerd bij het bedrijf Hubun Bodemvoeding. In de periode daarna is verder onderzoek uitgevoerd voor de ruimtelijke onderbouwing: de natuurtoets, landschap, archeologie, technisch ontwerp. Deze onderzoeken zijn met de gemeente gedeeld. Verder is samen met een landschapsarchitect een ontwerp opgesteld, zodat het zonnepark beter zou aansluiten bij de karakteristieke eigenschappen van het landschap op deze locatie.