Samenwerkingsverband

De werkgroep Samenwerkingsverband wil dat het platform Eemland300 uitgroeit naar een organisatie die opkomt voor de belangen  van alle belanghebbenden in Eemland, zodat wij onze gezamenlijke ambitie: Behoud en versterking van Eemland kunnen realiseren. Op dit moment ziet de groep als takenpakket voor die organisatie:

  1. belangenbehartiging
  2. promotie Eemland-producten
  3. platform voor kennis en vrijwilligers.

Deze taakgebieden worden erkend door de verschillende groepen. Nu gaat het om de organisatorische en juridische vorm die het platform moet krijgen.

De groep vergadert eens in de twee maanden. Contactpersonen: Kees de Heer en Theo van der Tak (Amersfoort).