De werkgroep Landschap komt tot de volgende conclusies. Behoud en versterking van het landschap is het primaire doel van Eemland300. Drager van het landschap is de rivier de Eem. Kern probleem zijn de boeren die in het nauw zitten en de aanvallen die vanuit de flanken op het gebied worden gevoeld.

1. De Eem en de Eemdijken moeten recreatief versterkt worden en de recreatieve routes moeten aan sluiten op bestaande routes zonder grootschalige ingrepen of aanpassingen.

2. De boeren zijn de hoeder van het open karakter van de Eempolder. Daarbij ondersteunen wij de boeren met agrarisch natuurbeheer en zoeken wij naar mogelijkheden voor lokale opbrengsten.

3. Om de dreigingen vanuit de flanken te weerstaan moeten wij tegendruk geven. Te denken valt aan: rem op aantasting percelen aan de rand en bewust grondgebruik en inrichting van de flanken.Daarvoor moeten wij in gesprek met Natuurverenigingen en gebruikers. Tevens moeten wij gemeenten en belanghebbenden benaderen om de belangen van Eemland nadrukkelijker op de politieke agenda te zetten.