Biodiversiteit/Agrarisch natuurbeheer

De groep Biodiversiteit/Agrarisch Natuurbeheer wil de prioriteit leggen bij ecologisch bermbeheer. Inmiddels zijn contacten gelegd met twee gemeenten om ervoor te zorgen dat de bermen van gemeenten ecologisch onderhouden worden. Het is de ambitie van de groep dat alle omringende gemeenten een dergelijk beleid gaan voeren.

Contactpersoon van de groep is Habo Jongsma.