Werkgroepen

 

.Op 25 juni 2018 heeft Natuurmonumenten een bijeenkomst georganiseerd van de 100 deelnemers aan de streekconferentie van november 2017 om de resultaten van negen werkgroepen te presenteren. Op basis van de presentaties en de reacties van de deelnemers heeft de regiegroep besloten met 6 werkgroepen door te gaan: gebiedsvisie, landschap, nationaal park, biodiversiteit/agrarisch natuurbeheer, samenwerkingsverbanden, korte kringloop en educatie. Door ziekte en verhuizingen zijn de groepen Overheid en Educatie op non-actief gesteld. De groepen Biodiversiteit en Agrarische Natuurbeheer zijn “gefuseerd”. De regiegroep Eemland 300 is ontstaan uit de contactpersonen van de verschillende werkgroepen. Vanaf 1 juli 2018 is deze groep regelmatig bij elkaar gekomen om de afstemming tussen de verschillende initiatieven te coördineren. Deze groep bestaat uit: Ruud Beukers, Kees de Heer, Habo Jongsma, Jantien de Loor, Theo van der Tak en Dirk van de Veen. Zie ook de verslagen van de regiegroep.