Vrees voor ontwrichting blijkt toenmalig minister Kamp van de VVD een rol te spelen, aldus Trouw op de voorpagina van 10 september. En die onzekerheid zou vervelend zijn voor de samenleving. Hoewel het Staatstoezicht van de Mijnen (de SodM: Sodom en ……)

het advies gaf om de gaswinning te verminderen, was Kamp onzeker over te weinig informatie en liet daarom 14 onderzoeken starten. De minister ging in onzekerheid te lijf door meer gas op te pompen en 14 onderzoeken te ondernemen. Dat is kennelijk daadkracht. En dat uit vrees voor ontwrichting van de samenleving.

Nu begrijp ik beter waarom het kabinet sinds 2000 ontheffingen kregen van de EU voor het uitstellen om geen kwaliteit van de rivier en beken vast te leggen (zie eerder bericht: https://eemland300.nl/meer-dan-stikstof/). En verder is deze week ook duidelijk geworden dat de Nederlandse melkveehouders meer dierlijke mest op het land mogen brengen dan de andere Europese landen. Waarschijnlijk ook om de ontwrichting bij de samenleving te voorkomen. Dan vrees ik dat de minister akkoord gaat met snel ingrijpen op de energiemarkt, maar daar ontheffing voor Nederland zal gaan vragen bij de EU. Zo blijf je bezig in het belang van de samenleving.