Tot en met 31 maart hebben de leden van Eemland300 gestemd over de samenstelling van de kascommissie 2020, het jaarverslag 2019 en het huishoudelijk reglement. Van de leden hebben 23 hun stem uitgebracht. Bijna unaniem zijn de samenstelling van de kascommissie, de décharge van het bestuur over 2019 en het huishoudelijk reglement goedgekeurd. Tevens heeft Harm Janssen zich aangemeld voor de kascommissie 2020. Op de eerstvolgende vergadering zullen de leden over de verdere samenstelling van de kascommissie hun oordeel uitspreken.