Op de website Stadsbron heeft John Spijkerman de verkiezingsprogrammaʼs voor de Provinciale Staten van Utrecht geanalyseerd. Zijn conclusie is dat energietransitie, woningbouw en mobiliteit de dominante thema’s zijn voor de komende vier jaar. Hij constateert dat de beperkte ruimte in de provincie Utrecht een bottleneck is. De hamvraag is “Hoe handhaaf je het groen als er tegelijkertijd allerlei ontwikkelingen zijn die extra beslag leggen op de beschikbare ruimte?”

Energietransitie is een kenmerkend verschil tussen de partijen. Sommige partijen, zoals PVV en FvD, beweren dat er geen bewijs zou zijn dat de CO2 uitstoot ‘de grote drijverʼ is van het klimaat. Andere partijen, zoals GroenLinks en D66 staan daar tegenover. En er zijn partijen, zoals de PvdA, SP en Denk die wijzen op een eerlijke verdeling van de kosten van de transitie. Zelfs de VVD erkent dat duurzaamheid en energietransitie tot een onomkeerbare verandering leiden. GroenLinks opteert voor windmolens langs de snelwegen. Het CDA vindt dat zonneweiden niet ten koste mogen gaan van landbouw en natuur en vindt dat ze zo natuurlijk mogelijk moeten worden ingepast in de omgeving. De partij pleit voor zonnepanelen op de daken van scholen van scholen, overheidsgebouwen en langs snelwegen.

Het wordt de komende vier jaar dus spannend: de druk op het landelijk gebied wordt groter omdat veel partijen de woningbouw een hoge prioriteit geven. Anderzijds willen de partijen ook ruimte maken voor alternatieve energieopwekking. Eemland300 moet in dat krachtenveld opereren om zoveel mogelijk van de polders te beschermen, en anderzijds niet in de weg te staan voor de eveneens noodzakelijke omschakeling naar niet-fossiele brandstoffen. Een dilemma waarin moeilijke keuzes niet te vermijden zijn.