De werkgroep Samenwerkingsverband wil een gezamenlijk platform zijn voor alle belanghebbenden in Eemland, zodat wij onze ambitie: Behoud en versterking van Eemland kunnen realiseren. Op dit moment ziet de groep als takenpakket:

  1. belangenbehartiging
  2. promotie Eemland-producten
  3. platform voor kennis en vrijwilligers.

De groep vergadert eens in de twee maanden. Contactpersonen: Kees de Heer en Theo van der Tak (Amersfoort).