Betrokkenheid

Alle voorstellen gemaakt rondom het thema Betrokkenheid

8.1 Gebied moet blijven bestaan, we dragen bij!

8.2 “Eem voor allen, allen voor Eem”

8.3 Platform Eemland

8.4 Weg naar een Eempolder van /door ons samen

8.5 Platform Eemland!