Resultaten na de streekconferentie op 25 november 2017

Tijdens de streekconferentie op 25 november bepaalden de deelnemers onderstaande onderwerpen als belangrijkste thema’s voor de Eempolder. De 42 voorstellen zijn binnen deze acht thema’s gemaakt.
Klik op het desbetreffende thema om alle voorstellen te zien. 

1. Samenwerken
2. Behoud
3. Openheid/ruimte
4. Biodiversiteit
5. Educatie
6. ‘wildcard’ (zonder thema)
7. Beschermen
8. Betrokkenheid

Welke voorstellen vinden de deelnemers het meest belangrijk?

Op alle voorstellen is gestemd, dit is de top 42:

 1. 6.2 Eemcoöp. Blije Boer, Burger, Boerenzwaluw
 2. 2.4 Boer en natuur kunnen niet zonder elkaar
 3. 2.1 Behoud uniek stil & open weidevogellandschap
 4. 4.0 Biodiverser Eemland
 5. 4.2 Eempolder als collectief merk
 6. 7.5 Oprichten regiegroep vanuit het gebied!
 7. 5.0 Wie doet wat en waarom in de Eempolder
 8. 7.0 Toekomstvisie Eemland
 9. 7.2 Strikte handhaving als Nationaal Park.
 10. 1.1 Beleefboerderij start voor natuur/boer/burger
 11. 4.1 Nationaal Park Eemland
 12. 7.4 Levend Eemland
 13. 8.2 “Eem voor allen, allen voor Eem”
 14. 3.5 gewaarborgd beleid behoud extreme openheid
 15. 5.4 Kennisoverdracht: Duik de polder in!
 16. 1.5 Samenwerken is organiseren
 17. 6.0 Eem verbinding multifunctioneel boerenerfgoed
 18. 3.0 Het agrarisch natuurconvenant
 19. 3.1 Zuinig zijn op de ruimte
 20. 8.3 Platform Eemland
 21. 2.0 Eemland Natuurlijk!
 22. 2.2 PARADIJS
 23. 1.4 Cooperatie EEMPOLDER
 24. 4.5 Eemland minder ‘groen’!
 25. 4.3 Prioriteit bij Biodiversiteit!
 26. 3.4 Gemeenschappelijke Regeling bestuur Eempolder
 27. 8.1 Gebied moet blijven bestaan, we dragen bij!
 28. 4.4 biodiversiteit: waarde of voorwaarde?
 29. 5.2 Zuivelfabriek en streekproducten Eemland
 30. 5.5 Educatie opent ogen voor Eemland
 31. 1.2 Gebiedsvisie “Vitaal Eemland”
 32. 5.1 Bewustwording kern van educatie!
 33. 8.5 Platform Eemland!
 34. 3.3 Kwetsbare weidsheid
 35. 6.1 Integrale landschapsvisie Eemland
 36. 2.5 Openheid behouden
 37. 5.3 Nieuw evenwicht natuur, minder predatie !
 38. 2.3 DREAMLAND
 39. 8.4 weg naar een Eempolder van /door ons samen
 40. 1.0 Samenwerken aan behoud en beheer van Eemland
 41. 3.2 Een Eemlandbestuur.
 42. 1.3 Urgentie: Niets doen is geen optie