Van de NMU hebben wij een uitnodiging gekregen om op dinsdagavond 24 november mee te doen te onderzoeken hoe we concrete plaatsen kunnen identificeren voor de opwekking van zonne- en windenergie. Dit als inbreng voor de Regionale Energie Strategie van de regio Amersfoort die een voorstel heeft gedaan voor zoekgebieden voor de opwekking van duurzame energie. De NMU wil met geïnteresseerde bewoners discussiëren over de voors en tegens van de opwekking van duurzame energie in het licht van de consequenties voor de natuur en landschap in de regio Amersfoort. In drie online sessies willen de organisatoren gezamenlijk komen tot een manifest waarin we aangeven: zo kun je in regio Amersfoort grootschalig energie uit zon en wind halen mét oog voor natuur, landschap en lokale meerwaarde. Op 1 december en 15 december zijn twee bijeenkomsten belegd waar de aanwezigen aan het werk gaan om alle ervaringen samen te voegen tot een geïntegreerd advies aan de besturen van de drie regio’s in de provincie Utrecht. Leden van de vereniging Eemland300 die mee willen doen, kunnen zich per mail aanmelden bij: communicatie@eemland300.nl.