Let op 4 maart as. Wij hebben voorbereidingen getroffen om met elkaar te gaan praten over de Omgevingsvisies voor onze regio. De provincie Utrecht gaat op 10 maart aanstaande een provinciale Omgevingsvisie vaststellen. Daarnaast werkt de Regio Amersfoort aan een ‘Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort 2030-2040’, die nog dit jaar door alle gemeenteraden zal worden vastgesteld. Verder zijn veel gemeenten bezig eigen omgevingsvisies te maken.

Kortom, alle reden om ons te verdiepen in het opstellen van een omgevingsvisie. Daarbij denken wij aan vragen zoals: Wat staat er in deze visies over natuur en landschap? De discussies gaan over woningbouwlocaties, mobiliteit en duurzame energie. Waar worden nieuwe woonwijken op de kaart gezet? Waar worden windmolens en zonneweides gepland? 

Noteer alvast donderdagavond 4 maart. Uiteraard bent u dan weer welkom. Over een paar dagen maken we bekend hoe de aanmelding zal verlopen.