De regio Amersfoort heeft het Groen Groeit Mee Pakt op 7 februari ondertekend. De opgave van dit Pakt is met groen meegroeien door de toename van bewoners (210.000 mensen erbij) en woningen (150.000 nieuwe huizen erbij). Het meegroeien houdt onder andere in: 600.000 bomen, 1015 ha recreatiegebied en 2210 ha recreatieve verbinding. Dat is een forse groei.

Verantwoordelijk gedeputeerde Huib van Essen: “We hebben in onze provincie heel veel plannen voor woningbouw. Voor een fijne en gezonde toekomst zal het groen net zo hard mee moeten groeien. Met dit pact onderstrepen we het belang hiervan. In deze coronatijd hebben we gezien hoe belangrijk het is om vlakbij het huis te kunnen wandelen en recreëren. We hebben groen en blauw in de buurt nodig om gelukkig te zijn.”

Bijna veertig betrokken overheden, natuurorganisaties en andere partners ondertekenden het Groen Groeit Mee Pact. Onder meer de provincie Utrecht benadrukt hiermee de gedeelde ambitie om bij alle ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen, de ontwikkeling van groen en water evenredig en volwaardig te laten meegroeien. Het is vanzelfsprekend om mobiliteit en infrastructuur aan het begin van een ruimtelijk project mee te nemen, anno 2022 wordt ‘groen en blauw’ hier aan toegevoegd. De regio gaat werken aan een sterker water- en groennetwerk, omdat dat essentieel is voor een gezonde leefomgeving, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Groen Groeit Mee zorgt voor meer groen én voor beter groen. Cultuurhistorie en landschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, Groen Groeit Mee verbindt bestaande en nieuwe programma’s, erfgoed en cultuur.

We zijn benieuwd of de regio bestaande uit Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg even goed samenwerken als in de RES1.0. Uiteraard gaan wij actief meedoen in de verdere concretisering van de ambitie en de doelen van het geaccordeerde versnellingsprogramma.

Meer informatie op: GroenGroeitMee programma