Sinds september 2019 werkt de regio Amersfoort aan de Regionale Energie Strategie (RES). In samenwerking met onder andere natuur- en milieuorganisaties, ondernemers, woningcorporaties en lokale duurzaamheidsorganisaties heeft het Regiobureau een concept van die strategie gepubliceerd. In de komende maand moeten de raden van de zeven gemeenten (Amersfoort, Bunschoten, Soest, Eemnes, Baarn, Leusden en Woudenberg) een besluit nemen over de RES. De RES geeft antwoord op de vraag hoe en waar we in 2030 grootschalig schone energie en warmte willen opwekken. Het bestuur van Eemland300 heeft zijn zienswijze eind april ingediend na intensief overleg met zo’n 20 leden. Inmiddels zijn de gemeenten aan de slag gegaan met hun voorbereiding voor de besluitvorming, die waarschijnlijk wordt uitgesteld tot 1 oktober.

Eemland300 zienswijze concept RES – april 2020