Op donderdag 18 maart vergadert de regiegroep over het jaarverslag over 2020 en over het beleid voor de komende maanden. De vergadering duurt van 19.30 tot 21.30. Meer informatie bij: communicatie@eenland300.nl.

Het concept van het Jaarverslag is bijna gereed.