Grutto. Fotograaf: Jelle de Jong van Vogelbescherming Nederland

Al eerder hebben wij de achteruitgang en verspilling van geld in het behouden en versterken van de populatie weidevogels gemeld. De voormalige minister van Milieu, Pieter Winsemius, heeft nu samen met de milieufederatie Friesland een aanvalsplan voor de grutto gelanceerd, omdat naar hun idee die een laatste kans is. Een heel schrale troost is dat Eemland en de Workumerwaard als voorbeeld gebieden worden genoemd waar het beter kan. In het algemeen zijn echter de aantallen grutto’s achteruit gegaan: van 120.000 grutto’s in 1970 naar 35.000 2019. Daarbij komt dat deze daling doorgaat in 2020.

De auteurs stellen voor dat er vier maatregelen moeten worden genomen: een hoger waterpeil, een minimale omvang voor 200 hectare, een aangeapst agrarisch beheer en een actief predatorenbeheer. Voor de deelnemende boeren is dan noodzakelijk dat er langdurige contracten worden besloten (veel meer dan 6 jaar) en het koppelen van dit contract aan de grond en niet aan de eigenaar. Het complete rapport Aanvalsplan Grutto is hier bereikbaar.