De gemeenteraad van Bunschoten heeft zich zeer kritisch uitgelaten over het plan van Ventolines (Begro) om een zonnepark van 12 ha aan te leggen. SGP, ChristenUnie en VVD zagen het op dit moment nog niet zitten. Wethouder Kroon verklaart volgens De Bunschoter dat de gemeente eerst wil bepalen wat de mogelijkheden zijn en “daar past nu geen zonnepark in.” Zie ook ons eerdere bericht: http://eemland300.nl/zonnepark-bunschoten/.Het volledige bericht in De Bunschoter: zonneparkDeBunschoter