De gemeente Baarn zet in op een duurzame, leefbare toekomst. De gemeente onderzoekt samen met inwoners en gebruikers waar in Baarn ruimte is voor het grootschalig opwekken van wind- en zonne-energie. Waar en onder welke voorwaarden zou dat kunnen in Baarn?

Gesprekken in april en mei

De gemeente organiseert in april / mei verschillende bijeenkomsten waarin we in gesprek gaan over de mogelijkheden en voorwaarden voor het opwekken van duurzame energie met zonnevelden en windmolens in Baarn? Tijdens de bijeenkomsten vertelt de gemeente meer over hoe ze komen tot deze mogelijkheden en voorwaarden en is de gemeente vooral benieuwd naar de mening van de inwoners.

Binnenkort volgt meer informatie hoe u zich kunt aanmelden voor de bijeenkomsten. Reacties op: duurzaamheid@baarn.nl

Het proces en planning

  • De gemeente doet zoveel mogelijk voorwerk en zet vast op een rijtje: wat is er nodig, wat zijn de randvoorwaarden, in welke richting zou gedacht kunnen worden, hoe organiseren we het communicatie- en participatieproces?
  • Informatiebijeenkomsten en meedenksessies (april/mei).
  • Uit de inbreng trekken we een rode draad hierop kunnen deelnemers reageren.
  • De rode draad bepaalt de inhoud van het beleid voor grootschalige opwek van duurzame energie met wind en zon.
  • De gemeenteraad stelt uiteindelijk het beleid vast.

Meer informatie

Hoe kunt u meedoen? Op www.baarn.nl/duurzaamheid vindt de belangstellende informatie over andere onderwerpen die met een duurzame leefomgeving te maken hebben, zoals het isoleren van de woning en het plaatsen van zonnepanelen.