Maandagavond (8 maart 2021) heeft de gemeenteraad van Amersfoort een presentatie van het ontwikkelbeeld van de regio Amersfoort gekregen. Er is de raadsleden herinnerd aan het afwegingskader dat in december is vastgesteld. Het bestaat uit de de elementen: uitvoerbaarheid, gezondheid, duurzaam bereikbaar, vitale stad en dorp, sterke regio van denkers en doeners.

Vier extreme scenarios

Voor de raadsleden zijn vervolgens de vier extreme scenarios geschetst. Vier scenario’s die dienen als hoekpunten van mogelijkheden. Zo is scenario 1 een extreme tekening van Amersfoort als een grote stad (hoogbouw) met veel openbaar vervoer en een snelle verbinding met Utrecht.   Scenario 2 met Amersfoort en Barneveld als regionale steden en groen erom heen. Scenario 3 schets een beeld van een concentratie van activiteiten langs de A!, terwijl scenario 4 de huidige situatie uitdrukt: overal een beetje groei, meer van hetzelfde. Het is niet de bedoeling één van de scenario’s te kiezen. Het is eerder beeld dat de aantrekkelijke punten van de scenario’s beloven op basis van het afwegingskader. Hoe je het ook wendt of keert het zijn stimulerende schetsen die aardig kunnen verbeelden hoe de regio er uit zou kunnen zien. Vooral zou ik benieuwd zijn naar het landelijk gebied hoe dat eer uit zou zien. Terecht hebben verschillende raadsleden gezegd dat er een verhaal moet komen dat begrijpelijk is voor alle inwoners, en geen trefwoorden van professionals.

De wethouder concludeerde dat de raadsleden achter de werkwijze staan. Maandag 15 maart worden alle raadsleden van de regio geïnformeerd. Daarna gaat de werkgroep een synthese van de scenario’s en het afwegingskader maken. Dat beeld toetsen zij op 26 mei voor de gezamenlijke raden van de regio. Na de zomer zou dan het definitieve ontwikkelbeeld vastgesteld moeten worden. Kortom, er is op dit gebied veel werk aan de winkel.

De vier scenarios:

Zie ook: https://amersfoort.notubiz.nl/vergadering/806180/De%20Ronde en type daarna “ontwikkelbeeld”.