De provincie Utrecht heeft de bezwaren van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) gehonoreerd. Er zal een MilieuEffect Rapportage gemaakt moeten worden voor het beoogde bedrijventerrein aan de Bisschopsweg in Bunschoten. De NMU heeft ernstige bezwaren tegen het plan voor het bedrijventerrein. Het gaat hier om ruim 14 hectare grond die bestemd wordt voor bedrijven. Dat is echter grond die een belangrijk onderdeel vormt van Eemland. De NMU treedt samen op met Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Landschap Erfgoed Utrecht en IVN Utrecht tegen de ontwerp 2e partiële herziening PRS / PRV.

Het bezwaar van de NMU richt zich op het ontbreken van een MilieuEffect Rapportage. Over de natuurwaarde zegt NMU dat uitbreidingen in weidevogelkerngebied uitgesloten moeten worden. In de Structuurvisie van de provincie Utrecht is beschreven dat ontwikkelingen in het weidevogelkerngebied, zoals uitbreiding van bebouwing, waarbij de openheid en rust worden aangetast, onwenselijk zijn.

Wij vinden dat de provincie zich moet houden aan haar eigen beleid en nu een krachtig signaal moet afgeven door uitbreiding van bedrijventerreinen in het weidevogelkerngebied te verbieden. Juist door bedrijventerreinen verdwijnen immers grote oppervlakten van deze natuurgebieden en gaan de waarden van het gebied zonder twijfel verloren.