Nieuwe bedrijfsdaken verplicht geschikt maken voor zonnepanelen

 

De Regionale Energie Strategie (RES) komt eraan. In heel Nederland moeten gemeenten zoeklocaties voor zonneweides en windmolens aanwijzen om onze duurzame elektriciteit te gaan opwekken. Het gaat om enorme oppervlakten en aantallen.  

Gemeenten moeten voor 1 juni 2020 de locaties aangeven die geschikt zijn om de zonneparken en windturbines te plaatsen. Voor elk project moet de gemeente een bouwvergunning afgeven. Deze vergunning wordt getoetst aan het beleid en heeft voorwaarden voor een juiste inpassing in het landschap. 

De daken van grote bedrijfshallen op bedrijventerreinen lijken een voor de hand liggende plek om vol te leggen met zonnepanelen en toch gebeurt dat nog niet structureel. Een belangrijke belemmering blijkt te zijn dat de constructie van het dak vaak niet sterk genoeg is om er panelen op te leggen. Veel nieuwe bedrijfshallen worden gebouwd met een te lichte dakconstructie.

Tijd voor verplichting 

Hoog tijd dat er een verplichting in de bouwvergunning komt om de dakconstructie van nieuwe bedrijfsgebouwen zo sterk te maken dat er zonnepanelen op geplaatst kunnen worden. De verplichte vervanging van asbesthoudende daken biedt ook kansen voor het plaatsen van zonnepanelen. Daarnaast blijven uiteraard de bestaande bedrijfsgebouwen en bedrijventerreinen in beeld als locatie voor zonnepanelen. 

Belemmeringen voor het plaatsen van zonnepanelen zijn de beperkte capaciteit van het netwerk waarmee de elektriciteit naar de gebruikers wordt geleid. Netbeheerders moeten maatregelen nemen om het netwerk te verzwaren en geschikt te maken voor de aansluiting van zonnepanelen op nieuwe en bestaande bedrijfsgebouwen.

“Zonneladder” als leidraad 

De 2e kamer heeft in 2019 een motie aangenomen waarbij de zogenaamde ‘zonneladder’ als leidraad moet dienen om daken van grote bedrijven te benutten voor het plaatsen van zonnepanelen. Het doel van de motie is kostbare weide- en landbouwgrond te sparen. Het kabinet wordt in deze motie opgeroepen zich hiervoor sterk te maken.

Bedrijven hebben nu al de verplichting om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Dit is vastgelegd in de zogenaamde Meerjarenafspraken Energie Efficiëntie (MJA3/MEE). Zonnepanelen op daken verdienen zich relatief snel terug, dus daar liggen kansen. Op deze manier wordt voorkomen dat extra grond voor zonneparken wordt gebruikt.

Ruud Beukers en Jantien de Loor 

Verder lezen: 

Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3/MEE) 

Kamerbrief moties Dik-Faber over zonneladder als nationaal afwegingskader bij inpassing van zonne-energie 

Wij presenteren: De Constructieve Zonneladder