De Vereniging Eemland300 organiseert een digitale informatie-avond over natuur en landschap op donderdagavond 4 maart 19.30-21.30 uur. We hebben reeds twee dialoogavonden achter de rug over de energietransitie, we willen nu een nog breder onderwerp op de agenda zetten: hoe kunnen we natuur en landschap beter beschermen? En hoe passen de Omgevingsvisies die nu gemaakt worden, daarin? Hoe kunnen we als burgers het beleid beïnvloeden en hoe kunnen we ons inzetten voor natuur en landschap?

We hebben drie aanleidingen voor deze bijeenkomst. De provincie Utrecht is van plan om op 10 maart 2021 een Omgevingsvisie en Omgevingsverordening vast te stellen, waarin erg veel wordt geregeld voor het landelijk gebied. De Regio Amersfoort werkt aan een ‘Ontwikkelbeeld 2030-2040’, waarin hoogstwaarschijnlijk locaties voor nieuwe woningen, windmolens en zonnevelden worden aangewezen. Intussen zijn ook veel gemeenten bezig om voor hun grondgebied Omgevingsvisies op te stellen. Al deze onderwerpen komen aan bod op de informatie-avond van 4 maart 2021.

Inleiders

We hebben drie inleiders gevonden die het gesprek op gang kunnen brengen. Jeannine van Bree werkt bij Natuur en Milieu Utrecht. Zij heeft namens allerlei natuur- en milieuorganisaties een uitvoerige zienswijze ingediend op de provinciale Omgevingsvisie en zij geeft haar kritiek op het provinciale beleid voor de Eempolders.

Claudia van Holsteijn werkt als beleidsmedewerker bij Natuurmonumenten. Zij discussieert vanuit Natuurmonumenten mee over het Ontwikkelbeeld van de Regio Amersfoort en geeft haar ideeën over een betere bescherming van natuur en landschap in de Eempolders.

Miranda Hoeksema is ecoloog. Zij vertelt hoe burgers zich kunnen inzetten voor natuur en landschap, door in hun eigen gemeente mee te praten over de Omgevingsvisie en door het melden van klachten en overtredingen bij de Omgevingsdiensten.

Aanmelden

De vereniging Eemland300 organiseert de informatie-avond op de gebruikelijke wijze: digitaal. Opgave via email: communicatie@eemland300.nl onder de vermelding “Beter Beschermen”. De inschrijving eindigt 28 februari 18.00 uur. Woensdag 3 maart zullen wij degenen die zich hebben aangemeld, een link sturen om mee te doen.