Op dinsdag 8 juni heeft het bestuur van Eemland300 samen met Collectief Eemland, Natuurmonumenten, LTO-Noord, Vogelbescherming Nederland, IVN Eemland en Utrechts Landschap een visie op RES1.0 aan de gemeenteraden ingeboden. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat we een gemeenschappelijk belang hebben de unieke weidevogel te beschermen. Bovendien zijn wij het met elkaar eens dat zonnepanelen eerst op de daken van bedrijven, boerderijen en woningen moeten komen, voordat er zonnevelden ingericht worden. En zo min mogelijk windturbines te bouwen, omdat deze de weidevogels vernietigen en het landschap nog lelijker maken. De volledige tekst staat hier: inspraak natuur en landbouw tbv RES Eemland.