Op 16 november as hebben wij het over biodiversiteit. De ervaring van 7 boeren op Schiermonnikoog is daarvoor interessant: na langdurig overleg hebben zij besloten door te gaan met minder koeien. Daarbij denken zij rendabeler te worden door hun 3 miljard liter melk te halveren en te gaan produceren voor 150.000 kilo kaas. Dit zijn de conclusies van een artikel dat 14 oktober 2021 is verschenen.

In 2013 kregen de Schierse boeren het bericht dat in verband met de bestrijding van PAS één van de 7 boerenbedrijven zouden moeten verdwijnen. De boeren waren daar op tegen en stelden voor dat zij zelf een ander plan zouden maken. Na langdurig overleg en weerstand uit de rest van Nederland hebben zij besloten dat ze per 1 december 2021 231 melkkoeien opgeven, zodat er nog  375 van de 606 koeien op het eiland blijven.Zij willen niet langer alsmaar groeien (meer, meer), maar willen een rendabeler bedrijfsvoering nastreven. Deze stap is een grote verandering voor deze 7 boeren. Zij zijn geholpen met een adviseur en een hoogleraar en geloven dat ook anderen in Nederland hun voorbeeld zouden kunnen volgen.

Zie verder het artikel in de Groene Amsterdammer: Hand in hand met de natuurboeren.