De Regio Amersfoort Energie Strategie heeft een webinar georganiseerd op 7 september. Ruim 120 belangstellenden hebben actief meegedaan aan dit openbare debat. Blijkens een elektronische enquete is het enthousiasme bij de deelnemers groot, terwijl de zorgen bij hen aan het einde van de sessie verminderd waren. Wat mij in het bijzonder opviel was dat de aanwezige wethouders van Amersfoort, Soest en Leusden goed op elkaar afgestemde bijdragen hadden: de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten (Amersfoort, Bunschoten, Eemnes, Woudenberg, Leusden, Baarn en Soest)  lijkt mij goed te zijn. Dat is in ieder geval een grote winst.

De inleider benadrukte dat de huidige besluitvorming gaat over de kansen die alle gemeenten waarnemen in hun gebied voor de opwekking van wind- en zonnestroom. Pas volgende jaar juli worden dan concrete plekken aangewezen waar windturbines dan wel zonneweiden een plaats krijgen. Voor Eemland300 heb ik gesuggereerd dat boerenbedrijven zouden moeten samenwerken om gezamenlijk zonnepanelen op de schuren te plaatsen. In Hoogland heeft een coöperatie van bewoners dat succesvol afgesproken met Breevoort. Omgekeerd lijkt het moeilijker, omdat onder andere de daken te zwak zijn de panelen te dragen. Wij hebben wel contacten gelegd met de organisaties in Hoogland om meer burger initiatieven te starten.

Verder is gebleken dat de inwoners van Leusden grote bezwaren hebben tegen het idee om op de Leusderheide, aan de bosrand, 14 windturbines te plaatsen. Verdere kritische opmerkingen waren er over de kosten van de energietransitie, de zoektocht naar andere middelen dan alleen maar wind- en zonnekracht en de grondgebonden activiteiten. Al met al een energieke avond die ondanks de organisatorische strubbelingen veel inzichten en kennissen heeft opgeleverd.