Op 1 juli 2022 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Alle overheden zijn daarom Omgevingsvisies, -verordeningen en -plannen aan het maken. Er staat veel op het spel. Want waar komen nieuwe woningen? Waar gaan we energie opwekken? En hoe beschermen we bijvoorbeeld natuur en landschap? Belangrijke keuzes die ook u aangaan. Ze raken soms letterlijk aan uw eigen achtertuin.  

Utrechtse milieuorganisaties organiseren een webinar op dinsdag 6 juli, van 19.30 tot 21.00. Tijdens dit webinar vertellen deskundigen van de NMU – Milan van Hulst, Jeannine van Bree en Peter Smit – u daar meer over. Het webinar is een eenvoudige introductie op de Omgevingswet. Opgeven voor dit webinar kan via: https://www.nmu.nl/nieuws/oostbroek-webinar-omgevingswet/.