De vereniging Eemland300 heeft Astrid Kant bereid gevonden om een lezing te houden over de Grutto. Astrid Kant, weidevogel-beschermster in hart en nieren, neemt de aanwezigen mee in de wereld van de weidevogels. Al vele jaren fotografeert zij vanuit een schuilhut het geheime leven van de weidevogels in het voorjaar. De vele unieke foto’s vertellen eigenlijk al het verhaal.

De aantallen weidevogels nemen af, zeker met de Gruttos. Veel boeren, burgers en buitenlui zoeken actief naar nesten van weidevogels, markeren ze en brengen ze in kaart. Zij zien vaak alleen de weidevogels en hun nesten. Het grootste deel van de broedcyclus blijft echter voor velen verborgen en juist dat is zo leuk om te observeren. Wat gebeurt er allemaal in en rond de nestkom en hoe weten de ouders hun kuikens groot te brengen? Deze vragen zal Astrid beantwoorden.

De lezing organisatoren wij op woensdagavond 22 juni om 20.00 uur.  Adres: Maria Koningin Kerk, Maatkampweg 18, 3742 XM Baarn.