Kabinet en boerenorganisaties zijn nu onderleiding van Remkes een paar stapjes dichter bij elkaar gekomen. De beide partijen zijn het eens om te zoeken naar een alternatief voor de KDW. Het kabinet houdt gelukkig vast over het doel dat op 2030 behaald moet worden. De voorzitter van de LTO, Sjaak van der Tak (geen familie van mij), heeft een gunstige positie van het kabinet gezien. Hij zei: “Wel hebben wij een positieve houding bemerkt tegenover de boeren.” Dat lijkt winst, maar eerst zien dan geloven, zei Bart Kemp van Agractie. Jammer is dat de duurzame agrariërs niet bij mochten zijn. Wel hebben zij apart met ministers gesproken. We zullen zien wat het wordt. En vooral hoe ons Eemland beter en mooier gaat worden..