© Kees de Heer

De Stichting Maaien wil eigenlijk niet meer maaien. Met deze tegenstrijdige opvatting heeft Kees Kooijman (voorzitter van de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren) het gesprek over de overmatige groei van het Fonteinkruid in het Eemmeer geopend. Het gesprek is op 18 mei j.l. georganiseerd door de Vereniging Eemland300 en de SGDHUB Nederland. Natuurmonumenten en de Vogelvereniging hebben van kritische doch opbouwende commentaren ingebracht.

Inspiratie om gezamenlijk probleem aan te pakken

De stichting van Kees Kooijman heeft een Inspiratiedocument gemaakt waarin zij een structurele verandering van het Eemmeer en Gooimeer voorstaan: meer uitgraven en ook weer “ontdiepen”. Op dit moment is de fosfaat belasting te groot, veroorzaakt door de Eem. De watersporters hebben veel last van de wildgroei van riet, vooral het Fonteinkruid. Uitdiepen betekent dat het water schoner wordt met minder troebel en algenrijk water. Ook zouden dieptevariëteit en meer oeverzones zowel voor de recreatie als de natuur voordelen opleveren. Verder doet Kooijman het voorstel het peilbeheer te veranderen: in de winters hoger water dan in de zomer, terwijl dat nu omgekeerd is.

Natuurmonumenten

Jan Roodhart van de Vereniging Natuurmonumenten had de volgende commentaren. Het N2000 gebied Gooi- en Eemmeer is met name vanwege de vele aanwezige ondiepe delen zeer belangrijk voor foeragerende, rustende en ruiende watervogels. Met dit plan worden vele delen dieper gemaakt en ondiepe delen dusdanig opgevuld dat ook deze delen voor dit doel verdwijnen. Enkele opmerkingen: 1. ruim 200 ha extra oeverzone is aantrekkelijk voor meerdere weidevogel-predatoren en is een geschikte habitat voor grauwe ganzen. 2. Er ontstaat wel een minder harde overgang van water naar land, echter de huidige harde overgang heeft in het verleden en ook nu juist bijgedragen aan het optimale leefgebied van de weidevogels. 3. Naast de toename van de recreatie zou het idee aangevuld moeten worden met een natuurlijker waterpeil en nutrient-arm slib.

Werkgroep vogels

Piet Spoorenberg van de Werkgroep Gooi en omstreken stelt dat watersporters een gevaar zijn: met hen komt de rust voor de vogels in gevaar. Met het toenemen van de recreatie wil Piet niet dat daarmee het areaal natuurgebied vermindert. Zo vindt hij dat er geen boten moeten aanleggen bij de Dode Hond. Voor Piet is er ook geen oplossing voor de P-belasting. Het idee van omgekeerd peillbeheer spreekt hem aan, maar hoe denken we dat te realiseren?

Er zijn volgens Piet veel elementen waar we samen naar kunnen kijken. Het is goed dat er zo zorgvuldig is gekeken naar de mogelijkheden, maar het is een groot risico dat eer gerommeld gaat worden met grond  en voordat je het weet zitten we opgescheept met een massa blauwalgen. En tenslotte: wij krijgen de kriebels bij het woord wedstrijd baan. Dat is bij hem gekoppeld aan veel mensen en veel lawaai.

Conclusie: doorgaan met overleggen

Ondanks de pittige commentaren van sprekers en deelnemers was de unanieme conclusie dat de Stichting een goed doordacht idee heeft gelanceerd. Veel deelnemers waren daar positief over. Wat ook duidelijk werd is dat de overheden (gemeenten, provincies, waterschappen en RWS) bij de Herinrichting serieus betrokken moeten worden. Dat betekent dat Eemland300 en SDGHUB een interessante uitdaging hebben gekregen.

PS de complete bijeenkomst is te horen en zien op: https://youtu.be/1IS5TxaCI8M