Op woensdagavond 7 oktober organiseert de provincie Utrecht een virtuele bijeenkomst over de Omgevingsvisie.Tijdens de bijeenkomst wordt men geïnformeerd over de totstandkoming van de Omgevingsvisie. Daarna komen drie thema’s die op dit moment van groot belang zijn binnen  de Omgevingsvisie, namelijk energietransitie, verstedelijking en natuur en landschap. De omgevingsvisie is van groot belang omdat deze concreet aangeeft hoe de provincie in de komende jaren eruit ziet. De gemeentelijke plannen en initiatieven moeten met de visie rekening houden.

Toelichting

De provincie Utrecht werkt aan een Omgevingsvisie die beschrijft hoe de provincie er in 2050 uit moet zien. De Ontwerp Omgevingsvisie ligt binnenkort ter inzage. Voor natuur, landschap, erfgoed en de kwaliteit van de leefomgeving staat er veel op het spel. En ook grote nieuwere opgaven zoals de energietransitie vragen ruimte. Daarom informeren we graag alle personen en lokale organisaties uit onze achterban die zich betrokken voelen bij deze onderwerpen, over de inhoud van de Omgevingsvisie en mogelijkheden om daarop te reageren.

Praktisch

Datum: woensdag 7 oktober. Tijd: 20.00 – 21.30 uur (vanaf 19.45 mogelijk om in te loggen) Vorm: digitaal, via Zoom (je krijgt na aanmelding een link toegestuurd waarmee je de bijeenkomst kunt bijwonen)

Aanmelden: Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomst via dit formulier

De Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening zijn online in te zien: https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/naar-een-visie/ontwerp-omgevingsvisie-en-verordening