Is het verdiepen van het Eemmeer een goede oplossing voor het waterplantenprobleem? Is de voorgestelde herinrichting van het Eemmeer gunstig of juist ongunstig voor de vogels in de wijde omtrek? Deze vragen staan centraal tijdens een discussieavond op dinsdagavond 18 mei, georganiseerd door Vereniging Eemland300. U kunt dan met de initiatiefnemer en twee andere sprekers discussiëren over het nieuwe Inspiratieboek van de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren.

De watersport in het Eemmeer heeft erg veel last van de overmatige groei van waterplanten, met name van doorgroeid fonteinkruid. Het regelmatig maaien van de waterplanten helpt niet of nauwelijks. Daarom is de Stichting Maaien Waterplanten op zoek gegaan naar een structurele oplossing. Onlangs heeft deze Stichting een Inspiratieboek gepubliceerd onder de titel ‘Fundamentele bouwstenen voor een integrale inrichting van de randmeren’.

Om de ecologische waarden en de recreatieve mogelijkheden van het Eemmeer te verbeteren, wil de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren een nieuw inrichtingsplan maken. Het idee is om een groot deel van het Eemmeer dieper te maken, zodat daar geen waterplanten meer kunnen groeien. Met de vrijkomende grond zouden elders stukken ondieper kunnen worden gemaakt, zodat daar een moeraszone wordt gecreëerd.

Het Inspiratieboek roept her en der kritische vragen op. Komen er bij het roeren in de bodem niet zoveel voedingsstoffen vrij dat de fragiele balans weer wordt verstoord en er opnieuw algenbloei optreedt? De minder diepe stukken van het Eemmeer zijn erg belangrijk voor foeragerende, rustende en ruiende watervogels. Maar met dit plan worden ze te diep of juist zo ondiep dat ze minder geschikt zijn voor watervogels. Wordt de nieuwe moeraszone niet zo aantrekkelijk voor ganzen dat de ganzenoverlast gigantisch zal toenemen? Een moerassige oeverzone lijkt eveneens aantrekkelijk voor allerlei weidevogel-predatoren en wat zijn de gevolgen daarvan voor de achterliggende polders met belangrijke weidevogelgebieden?

Tijdens de discussieavond van 18 mei zetten we de voor- en nadelen op een rij. Kees Kooijman van de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren vertelt over het Inspiratieboek en geeft zijn ideeën voor de herinrichting van het Eemmeer. Piet Spoorenberg van de Werkgroep Gooi en omstreken en Jan Roodhart van de Vereniging Natuurmonumenten plaatsen daar kritische kanttekeningen bij. Vervolgens kunnen de deelnemers vragen stellen aan de drie inleiders.

De digitale discussieavond over het Inspiratieboek vindt plaats op dinsdagavond 18 mei 2021, van 19.30-21.30 uur. Aanmelden kan op: https://eemland300.nl/?page_id=2747.